Asphales D

Asphales D chất tăng cứng bề mặt bê tông, được tạo thành chủ yếu từ lithium silicate sẽ phản ứng với calcium hydroxide trong bê tông bảo vệ bề mặt bê tông.