Asphales Top

Asphales Top được tạo thành từ một loại nhựa nhũ tương acrylic đặc biệt có tính chất tăng độ bóng. mang lại độ bóng cao, chống dính, kháng nước