Charfomax sh 100

Sơn Charfomax sh 100 là một loại sơn chống cháy chuyên dụng được sử dụng trong công nghiệp để bảo vệ các bề mặt kim loại và sàn, tường khỏi nguy cơ cháy nổ