Epocoat Top (svh)

Sơn Epoxy Lăn Epocoat Top SVH là sơn epoxy hai thành phần để sử dụng trên bề mặt của bê tông, sắt thép, bề mặt vật liệu gốc xi măng,…