Epoxy Waterguard 600

Sơn Epoxy Waterguard 600 được tạo thành bởi nhựa waterborne epoxy. Đặc tính của sơn epoxy gốc dầu không chứa các dung môi độc hại trong thành phần cấu tạo.