Sơn Epoxy Epocoat Aqua 1000

Epocoat Aqua 1000 là sơn phủ epoxy hòa tan dành cho những khu vực khó có thể sử dụng sơn tự san hoặc những khu vực mà mùi dung môi có thể gây ảnh hưởng.