Sơn Epoxy Spiguard Ep250

Sơn Epoxy Spiguard Ep250 là sơn phủ hai thành phần được tạo thành bởi nhựa polyamide epoxy, chống tĩnh điện tốt, độ kháng nước, độ bền và kháng hóa chất