Sơn Epoxy Supepoxy 500 (S)

Sơn Epoxy Supepoxy 500 (S) được sử dụng cho nội thất đường ống, là loại sơn gốc nhựa epoxy có thời gian “khô nhanh”, bám dính…