Sơn Epoxy Superpoxy 270s (hd)

Sơn Epoxy Superpoxy 270s (hd) được tạo thành bởi polyamide epoxy với hàm lượng rắn cao. dành riêng cho công nghiệp, tàu biển trong môi trường khắc nghiệt.