Sơn Flamecheck Svh-210

Sơn Flamecheck Svh-210 được sáng chế nhằm ngăn chặn tác động của hỏa hoạn với công trình, có tính năng tuyệt vời để làm chậm tác động của lửa và nhiệt.