Sơn Lót Epoxy Epocoat Primer

Sơn Lót Epoxy Epocoat Primer là sơn lót 2 thành phần, chủ yếu từ nhựa epoxy polyamide chống chịu cực tốt với sự mài mòn, ăn mòn, hóa chất, nước, và dầu.