Sơn lót Epoxy Jolyace JE-2570

Sơn lót Epoxy Aica JE-2570 là loại sơn 2 thành phần dùng cho sàn bê tông, tương thích với nhiều loại sơn phủ Epoxy Aica như: Aica JE-10, v..v