Sơn Pu Supercrete W200

Sơn pu supercrete w200 là hệ thống sàn nhựa polyurethane hiệu suất cao, chịu được sốc nhiệt, kháng khuẩn cho sàn công nghiệp, được cũng cấp dưới dạng ba thành phần trong các gói được đo trước để dễ dàng trộn và sử dụng tại chỗ, lớp dày từ 4mm đến 7mm.