Sơn Superpoxy 122LP

Sơn Superpoxy 122LP được tạo thành chủ yếu bởi kẽm polyamid. Với khả năng chống chịu mạnh với hóa chất và thời tiết khắc nghiệt, khả năng chống ăn mòn