Spirolltan

Sơn Spirolltan gồm hai thành phần tạo thành bởi acrylic polyol, polyisocyanate không bay màu, bám dính cao, chống chịu với hóa chất, thời tiết.