Unexposed non-tar waterprooftan(ks)

Unexposed non-tar waterprooftan(ks) được sử dụng làm lớp chống thấm không lộ thiên( cho những nơi thường xuyên tiếp xúc với nước như  nhà tắm, nhà vệ sinh, bể chứa…)